เกี่ยวกับเรา

        บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด เป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจเพื่อช่วยพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาการปลูกพืชของเกษตรกรให้มีความก้าวหน้าสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้สูงขึ้น ต้นทุนการปลูกพืชโดยภาพรวมลดลง เกษตรกรได้กำไรมากขึ้น ร่ำรวยมากขึ้น อาชีพเกษตรกรรรมมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

        ทั้งนี้ บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และการเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชชนิดต่างๆ ที่เกษตรกรปลูก ด้วยการทำให้ต้นพืชมี การสังเคราะห์แสง หรือ มีการปรุงอาหาร (photosynthesis) อย่างเต็มที่ และสูงสุดตามความสามารถของต้นพืช ทั้งนี้เพื่อให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโต มีการให้ปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลผลิตสูงสุดเต็มตามศักยภาพพันธุกรรมของพืชนั้นจะอำนวยได้  ต้นพืชจะมีความแข็งแรง มีความทนทานต่อความเครียด และมีความต้านทานโรคแมลงสูงด้วย

        บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด พบว่า การปลูกพืชต่างๆ ของเกษตรกรในประเทศไทยโดยทั่วไป ต้นพืชยังมีการปรุงอาหารไม่เต็มที่ เพราะต้นพืชได้รับปัจจัยต่างๆ ที่พืชจำเป็นในการปรุงอาหารไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะการได้รับธาตุอาหารรอง (secondary nutrient) และจุลธาตุ (micro nutrient) ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นพืชเติบโตช้าและให้ผลผลิตต่ำเพียงประมาณ 30-50% ของศักยภาพพันธุกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ ต้นพืชมักไม่ค่อยสมบูรณ์ ใบและลำต้นมีขนาดเล็ก ต้นพืชไม่ทนทานต่อโรคแมลง เกษตรกรต้องมีการใช้ยาและสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชมาก อีกทั้งคุณภาพของผลผลิตพืชก็ไม่เป็นที่น่าพอใจอีกด้วย อันนำมาซึ่งต้นทุนการปลูกพืชโดยภาพรวมที่สูง เกษตรกรมีรายได้น้อย หรืออาจขาดทุนได้

        บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด จึงทำการแก้ปัญหาการปลูกพืชดังกล่าวข้างต้น ด้วยการพัฒนา ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ ที่มีธาตุอาหารพืชทุกชนิด โดยเฉพาะมี ธาตุอาหารรอง และ จุลธาตุ ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบโดยธรรมชาติของ ปุ๋ยอินทรีย์ เพชรใบไม้ ในปริมาณที่ครบตามความต้องการของต้นพืช หากมีการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลัก (macro nutrient; NPK) ในการปลูกพืช  ก็จะทำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารครบสมบูรณ์ทุกชนิดตามความต้องการ ผนวกกับต้นพืชได้รับ แสงแดด อากาศ (CO₂) และ น้ำ อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ จะทำให้ต้นพืชมีการปรุงอาหารสูงสุด มีการเติบโตดี ให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพสูงสุดเต็มตามศักยภาพพันธุกรรมของพืชนั้น ต้นพืชจะมีความทนทานต่อความเครียดต่างๆ เช่น การทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง รวมทั้งความทนทานต่อโรคและแมลงสูงสุดด้วย

นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์เพชรใบไม้ยังประกอบไปด้วยอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์อันเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงโครงสร้างระบบดินและต้นพืช องค์ประกอบดังกล่าวมีผลส่งเสริมให้ต้นพืชแข็งแรง สุขภาพดี ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นนั่นเอง

จากการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในสัดส่วนที่เหมาะสม กับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่เกษตรกรปลูกกันทั่วไปในภาคสนามจำนวนมากในประเทศไทย ทั้งพืชล้มลุก และไม้ยืนต้น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ต้นพืชที่ปลูกด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ เพชรใบไม้ ร่วมกับปุ๋ยเคมี มีความสมบูรณ์แข็งแรง ต้นและใบมีขนาดใหญ่ ใบมีสีเขียวเข้ม มีการเติบโตดี มีการให้ผลผลิตสูงขึ้นและให้ผลผลิตได้ยาวนานมากขึ้น จึงทำให้ปริมาณผลผลิตพืชโดยรวมสูงขึ้นประมาณ 1.5-2 เท่าตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดชองพืชที่ปลูก และการจัดการ ดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรด้วย โดยไม่ขึ้นกับความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดินที่ปลูกพืชนั้นแต่ประการใด ผลผลิตพืชมีคุณภาพดีตรงตามสายพันธุ์ อีกทั้งต้นพืชมีความแข็งแรงทนทานต่อความเครียดต่างๆ รวมทั้งมีความต้านทานต่อโรคและแมลงด้วย ต้นทุนการผลิตพืชโดยภาพรวมลดลง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และร่ำรวยขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรอย่างแท้จริง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้