การฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพชรใบไม้

ปัญหาการปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย
การปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ของประเทศไทย เช่น การปลูกยางพารา มะพร้าวแก่ ปาล์มน้ำมัน กาแฟ โกโก้ ฯลฯ ฯลฯ โดยทั่วไป ยังได้ผลผลิตต่ำกว่าผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพพันธุกรรมของไม้ยืนต้นเหล่านั้น หรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาก ถึงแม้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกพืชเหล่านี้มีการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งให้ธาตุอาหารหลัก (NPK) และมีการให้น้ำในการปลูกพืชเหล่านั้นอย่างเต็มที่ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากในการปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรมเหล่านี้โดยทั่วไป เกษตรกรไม่มีการให้ปุ๋ยที่เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ แก่ต้นไม้เหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมแต่ประการใดเลย จึงทำให้ต้นไม้ยืนต้นเหล่านี้ได้รับธาตุอาหารต่างๆ ไม่ครบตามความต้องการ มีการปรุงอาหารน้อย มีการเติบโตและให้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาก ต้นไม้มีสภาพทรุดโทรมเร็ว อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สั้นลงมาก ต้นพืชมีความทนทานต่อโรคแมลงน้อย จึงเป็นโรคง่าย ทำให้ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชมาก และอาจเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ บนผลิตภัณฑ์ไม้ยืนต้นเหล่านั้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ต้นทุนการผลิตพืชสูง เกษตรกรมีรายได้น้อย หรืออาจขาดทุนจากการปลูกไม้ยืนต้นอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้

แนวทางในการแก้ปัญหา
ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ ซึ่งมีธาตุอาหารพืชทุกชนิด โดยเฉพาะ ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ เป็นองค์ประกอบ ร่วมกับปุ๋ยเคมี ซึ่งมี ธาตุอาหารหลัก (NPK) เป็นองค์ประกอบ ทำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารพืชทุกชนิดครบตามความต้องการ และมีการปรุงอาหารเต็มที่ ต้นพืชจะมีการเติบโตดี มีการให้ผลผลิตดีและให้ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพทางพันธุกรรมของพืชนั้น ต้นพืชแข็งแรง มีความทนทานต่อโรคแมลงดี สามารถลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไม่ต้องใช้เลย ต้นทุนการผลิตพืชลดลง เกษตรกรร่ำรวยมากขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ ที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม
ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ ทุกชนิด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ให้ธาตุอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะ ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ เพียงพอแก่ความต้องการต้นพืช

1.ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพชรใบไม้ - ใช้หว่านทั่วทั้งแปลงขณะเตรียมดิน หรือรองก้นหลุมตอนหยอดเมล็ด หรือรองก้นหลุมปลูกต้นกล้าพืช หรือหว่านรอบโคนต้นพืช เพื่อการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารแก่ต้นพืช และการปรับปรุงดินก่อนการปลูกพืช

2.ปุ๋ยอินทรีย์เหลว เพชรใบไม้ 1 – เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว สำหรับการฉีดพ่นทางใบและทางลำต้นพืช มีปริมาณธาตุอาหารรอง และจุลธาตุสูง ธาตุอาหารดูดซึมเข้าต้นพืชทางใบได้ดี ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในต้นพืช ต้นพืชมีการปรุงอาหารดี มีการเติบโตและการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

3.ปุ๋ยอินทรีย์เหลว เพชรใบไม้ 2 - เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว สำหรับการราดทางดิน (soil drenching) หรือการผสมไปกับระบบน้ำหยด มีปริมาณธาตุอาหารรอง และจุลธาตุสูง ธาตุอาหารดูดซึมเข้าต้นพืชได้ดี ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในต้นพืช ต้นพืชมีการปรุงอาหารดี มีการเติบโตและการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

4. ปุ้ยอินทรีย์เหลว อารีก้า - เป็นปุยอินทรีย์เหลว สำหรับการให้ธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุอาหารรองและจุลธาตุ แก่ต้นพืชตระกูลปาล์ม ด้วยกรหยอดทางคอยอด ต้นปาล์มดูดซึมธาตุอาหารเข้าไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วและทันที และใช้ได้อย่างเต็มที่ ช่วยฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลปาล์มได้อย่างฉับไว

วิธีการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเพชรใบไม้ ในการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม


ยางพารามะพร้าวม่วงหิมพานต์ชาโกโก้
     
ปาล์มน้ำมันพริกไทยแมคคาเดเมียกาแฟหม่อน-ไหม
     
     
     
     
     
     

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้